logo szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ W PARKOWIE

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego i Gimnazjum im. Józefa Wybickiego

Kontakt:  ZS Parkowo, Parkowo 6, 64-608 Parkowo, tel/fax  67/26 10 505  e-mail: zsparkowo@wp.pl
budynek szkoły

 
Strona główna
Aktualności
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Absolwenci
Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn, godło i sztandar
Nadanie imienia
Sala Tradycji
Organizacje szkolne
Klasy sportowe

UKS
Osiagnięcia sportowe
Klub Olimpijczyka

Teatry szkolne

Wolontariat szkolny

Archiwumoke


CKE


„Zamienili nam dom na wagon,
W którym z zimna trzęsiemy się.
To nie żart, to koszmarna droga...
Na Sybir wleczemy się.”

Z ZIEMI POLSKIEJ DO OBCEJ…

13 kwietnia 1940 roku miała miejsce druga faza deportacji Polaków na Wschód. Około 320 tysięcy Polaków musiało opuścić swoje domy i udać się  w nieznane.  72 rocznica tego wydarzenia była okazją do spotkania się i przypomnienia tamtych wydarzeń zarówno samych Sybiraków jak i wszystkich ludzi dla których te smutne wydarzenia nie mogą ulec zapomnieniu. Drugim powodem spotkania było wręczenie tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” pani Reginie Grzebycie i pani Władysławie Sokołowskiej. Na prośbę prezesa Związku Sybiraków p. Zygmunta Strenczaka oraz przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza uroczystość upamiętniająca te wydarzenia odbyła się 13 kwietnia br. w Zespole Szkół w Parkowie.
      O godzinie 13 pani dyrektor Maria Cisowska powitała w Sali gimnastycznej ZS przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się: członek Zarządu Rady Powiatu Gustaw Wańkowicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie Zdzisław Hinz, burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, skarbnik Gminy Maria Kachlicka, ks. Jan Andrzejewski, dyrektor RCK Piotr Szturmiński, prezes TPR Lucyna Bełch, prezes Związku Kombatantów RP     i Byłych Więźniów Politycznych w Rogoźnie  Stefan Hampel, prezes Stowarzyszenia Parkowianka Ewa Szatkowska, były sołtys Parkowa Józef Szmania, emerytowane nauczycielki szkoły w Parkowie: Teresa Omiecińska, Irena Nowak, Wanda Wiśniewska, przewodniczący Rady Rodziców Zenon Mielke. Nie mogło zabraknąć wśród gości tych, którzy najlepiej pamiętają tamte wydarzenia, czyli członków Związku Sybiraków koło w Rogoźnie: Zygmunta Strenczaka, Reginy Grzebyty, Władysławy Sokołowskiej z mężem, Adeli Bąk, Antoniny Brancewicz, Wincentego Buczka, Marii Ciereszko, Edwarda Heriana, Janiny Kujawki, Marii Mikołajczak, Stanisławy Piekarskiej, Bolesława Pisarka, Jadwigi Rozmarynowskiej, Henryka Starczaka, Heleny Szatkowskiej, Tadeusza Szychty, Jana Świstaka, Janiny Świstak, Józefy Wrzesińskiej, Marii Zienkiewicz, Stefanii Żołyńskiej.                                                                                                                                
       Po powitaniu gości przez panią dyrektor głos zabrał prezes Związku Sybiraków Zygmunt Strenczak. Jego słowa o tragicznych wydarzeniach z 1940 roku, o czasach deportacji i wywózek jeszcze raz postawiły przed nami zadanie, że o tych koszmarnych dniach nie możemy zapomnieć, aby nigdy już się nie powtórzyły.  Kończąc swoje wystąpienie Z. Strenczak przekazał zebranym bardzo miłą informację. Otóż za pamięć historyczną, za propagowanie treści historycznych  o czasach wojny i niewoli Zespół Szkół w Parkowie otrzymał Odznakę Honorową Krajowego Związku Sybiraków. Aktu dekoracji sztandaru Gimnazjum Odznaką Honorową dokonał p. Strenczak w asyście p. W. Sokołowskiej i p. J. Świstaka.                               
   
    Wyróżnienie w postaci Krzyża Zesłańców Sybiru otrzymał p. Henryk Starczak.   Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Miejskiej, a zarazem przewodniczący Kapituły Tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”  p. Z. Hinz oznajmiając, że na wniosek prezesa Związku Sybiraków koło w Rogoźnie  p. Z. Strenczaka Kapituła postanowiła przyznać tytuł „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”  R. Grzebycie i W. Sokołowskiej.   Prezentacji  postaci  laureatek  dokonały nauczycielki ZS w Parkowie pp.  Ewelina Baranowska  i Danuta Talar-Soloch, poczym panie dokonały wpisu do Księgi Honorowej, a przewodniczący  Rady  Miejskiej   i burmistrz Rogoźna wręczyli Tytuły „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”.   W imieniu laureatek za wyróżnienie podziękowała p. Regina Grzebyta.                      
       W  krótkim,  emocjonalnym wystąpieniu przypomniała czym dla nich były wydarzenia sprzed 72 lat           i dlaczego tak ważna jest pamięć o tych strasznych czasach. Po wyprowadzeniu sztandarów głos zabrała młodzież parkowskiej szkoły.                 
       W przygotowanym przez pp. Krzysztofa Działo i Krzysztofa Przybylskiego (scenografia pp. Marzena Działo i Ewelina Baranowska) przedstawieniu zatytułowanym „Z ziemi polskiej do obcej” publiczność miała okazję przeżyć wydarzenia sprzed 72 lat. Wtargnięcie NKWD-zistów, wywózka (niesamowite, wrażenie zrobił na wszystkich wjeżdżający pociąg z czerwoną gwiazdą), a następnie powrót po latach niewoli do ojczyzny – to sceny, które u wszystkich uczestników wywołały łzy wzruszenia. Jeśli do tego dodamy przejmujące wykonanie piosenek „Biały krzyż”, „Modlitwa obozowa”, „List do matki” w wykonaniu Patrycji Zenger i Martyny Soloch,  to łatwo zrozumieć ciszę panującą podczas występu parkowskich aktorów. Jeszcze raz widzowie uronili łezkę wzruszenia na zakończenie występu gdy usłyszeli w wykonaniu Huberta Smolenia wraz z chórem tak bliskiego im „Hymnu Sybiraków”.                                           
       Za  ten  występ, za łzy wzruszenia w niezwykle  ciepłych  słowach   podziękowania złożyli  Zdziasław  Hinz   i  Zygmunt Strenczak podkreślając nie tylko profesjonalizm aktorów, ale przede wszystkim ich zaangażowanie i autentyczność.
       Na zakończenie przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu swoim i burmistrza złożył serdeczne wyrazy gratulacji i uznania pani dyrektor Marii Cisowskiej za wygranie plebiscytu Tygodnika Obornickiego na Najpopularniejszą Kobietę Roku  Powiatu Obornickiego. Wszyscy obecni zgadzając się z wyborem zaintonowali gromkie „sto lat”.
      Całość uroczystości zakończyło wspólne spotkanie na obiedzie i kawie  z ciastem, na którym również nie zabrakło wspomnień.
Informacje dla rodziców
Oddział przedszkolny
Kalendarium roku szkolnego
Plan imprez
 i uroczystości

Podręczniki
Konkursy szkolne
Plan lekcji

Dokumenty szkolne
Dowozy do szkoły

Oferta edukacyjna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Pielęgniarka szkolna
Pedagog szkolny
Doradztwo zawodowe
Biblioteka szkolna
SKO
Imprezy cykliczne
Wycieczki szkolne

Napisz do nas

ko
MEN

Opracowanie strony:  Zespół Szkół w Parkowie