logo szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ W PARKOWIE

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego i Gimnazjum im. Józefa Wybickiego

Kontakt:  ZS Parkowo, Parkowo 6, 64-608 Parkowo, tel/fax  67/26 10 505  e-mail: zsparkowo@wp.pl
budynek szkoły

 
Strona główna
Aktualności
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Absolwenci
Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn, godło i sztandar
Nadanie imienia
Sala Tradycji
Organizacje szkolne
Klasy sportowe
Szkoła Promująca
zdr
owie
UKS
Osiagnięcia sportowe
Klub Olimpijczyka

Teatry szkolne

Wolontariat szkolny

Archiwumoke


CKEREKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 im. Józefa Wybickiego w Parkowie

Uwaga!

 • Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej szkoły podstawowej  wypełniają  rodzice/prawni opiekunowie dziecka, które zamieszkuje w obwodzie Zespołu Szkół w Parkowie.
 • Wniosek  ucznia do klasy pierwszej szkoły podstawowej  wypełniają  rodzice/prawni opiekunowie dziecka, które zamieszkuje poza obwodem  Zespołu Szkół w Parkowie
 •  Do klasy pierwszej szkoły podstawowej  przyjmowani są wszyscy uczniowie zamieszkujący w obwodzie Zespołu Szkół w Parkowie.
 • Do klasy pierwszej szkoły podstawowej   przyjmowani są  uczniowie zamieszkujący poza obwodem  Zespołu Szkół w Parkowie , którzy otrzymali pozytywną decyzję komisji rekrutacyjnej ( zgodnie z  Regulaminem rekrutacji ). 
DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMIN REKRUTACJI DO  SZKOŁY PODSTAWOWEJ


       

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ
GIMNAZJUM
 im. Józefa Wybickiego w Parkowie
  
   

                      Uwaga!                        

 • Zgłoszenie ucznia do klasypierwszej gimnazjum  wypełniają  rodzice/prawni opiekunowie dziecka, które zamieszkuje w obwodzie Zespołu Szkół w Parkowie.
 • Wniosek  ucznia do klasy pierwszej gimnazjum  wypełniają  rodzice/prawni opiekunowie dziecka, które zamieszkuje poza obwodem  Zespołu Szkół 
  w Parkowie.
 • Do klasy pierwszej gimnazjum – ogólnodostępnej przyjmowani są wszyscy uczniowie zamieszkujący w obwodzie Zespołu Szkół w Parkowie.
 • Do klasy pierwszej gimnazjum z treningami sportowymi   przyjmowani są wszyscy uczniowie zamieszkujący w obwodzie Zespołu Szkół w Parkowie, którzy otrzymali pozytywną opinię lekarza sportowego oraz uzyskali pozytywny wynik z testu sprawnościowego.
 • Do klasy pierwszej gimnazjum – ogólnodostępnej  bądź z treningami sportowymi   przyjmowani są  uczniowie zamieszkujący poza obwodem  Zespołu Szkół w Parkowie, którzy otrzymali pozytywną decyzję komisji rekrutacyjnej  (zgodnie z  Regulaminem rekrutacji ) oraz w przypadku udziału w treningach sportowych, otrzymali pozytywną opinię lekarza sportowego oraz uzyskali pozytywny wynik z testu sprawnościowego.
DOKUMENTY DO POBRANIA


REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM

            
ZGŁOSZENIE DO GIMNAZJUM WNIOSEK DO GIMNAZJUM ZGŁOSZENIE NA TRENINGI
SPORTOWE
KONTYNUOWANIE TRENINGÓW SPORTOWYCH


OFERTA EDUKACYJNA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA WYBICKIEGO pdf
                                                            W PARKOWIE                                  pobierz ulotkę >>>

I GIMNAZJUM  IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W PARKOWIE
 

Dlaczego warto wybrać  Zespół Szkół w Parkowie

 • stawiamy na aktywne uczestnictwo ucznia, rodzica i nauczyciela  w funkcjonowaniu szkoły;
 • nauka odbywa się w godzinach od 7.30 do 15.30 – czyli na jedna zmianę,  co gwarantuje stały rytm dnia dostosowany do czasu najwyższej wydajności intelektualnej dziecka;
 • dogodny dojazd;
 •  w naszej szkole wszyscy uczniowie są znani  (nie są anonimowi);
 •  kadra pedagogiczna obok umiejętności dydaktycznych to pasjonaci, którzy rozwijają uczniowskie talenty i zamiłowania;
 •  uczniowie kończący naukę w naszym Gimnazjum są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej;
 •  uczniowie w szkole czują się bezpiecznie;
 •  w związku z tym, że nasza szkoła jest szkołą sportową, klasy sportowe mają rozszerzony program treningów o specjalności piłki siatkowej  (uczniowie klas sportowych objęci są opieką lekarza sportowego);

Zespół Szkół w Parkowie zapewnia:

 • dowóz uczniów spoza Parkowa;
 • estetyczną i funkcjonalna bazę szkoły;
 • 13 sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych;
 • 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu;
 •   bibliotekę  z czytelnią  wyposażoną w Centrum Multimedialne (4 stanowiska komputerowe)
 • salę gimnastyczną oraz mniejszą salkę do gimnastyki korekcyjnej;
 • 3 boiska sportowe w tym boisko do siatkówki plażowej;
 • bogato wyposażoną świetlicę;
 • gabinet pielęgnairki szkolnej;
 • wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, życzliwą i otwartą na potrzeby uczniów;
 • zróżnicowane metody i formy nauczania mające na uwadze możliwości psychofizyczne uczniów;
 • możliwość korzystania z różnych form pomocyw nauce;
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów mających trudności  z opanowaniem  treści programu nauczania;
 • koła zainteresowań, przedmiotowe, artystyczne, sportowe, poszerzające wiedzę i doskonalące umiejętności z różnych dziedzin;
 • rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizację konkursów, olimpiad, imprez kulturalnych i sportowych;
 • realizację programów profilaktycznych zapobiegajacych zagrożeniom i uzależnieniom;

 

Dodatkowo Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Parkowie oferuje:

 • Zajęcia z doradztwa zawodowego i dobrze wyposażony gabinet doradcy zawodowego;
 • Program innowacji pedagogicznej „Edukacji olimpijskiej”;
 • Możliwość udziału w pracach Teatru Szkolnego , Klubu Olimpijczyka, Uczniowskiego Klubu Sportowego, Klubu Wolontariatu, Kół Ligi Ochrony Przyrody i PCK;
 • Naukę 2 języków (j. angielskiego i niemieckiego);
 • Szeroki program imprez klasowych i szkolnych ;
 • Wycieczki, biwaki, rajdy oraz imprezy integracyjne;
 • Wyjazdy do kin, teatrów, muzeów itp.:

                                                                                           Dyrekcja Grono Pedagogiczne
                                                                    Zespołu Szkól w Parkowie


Informacje dla rodziców
Oddział przedszkolny
Kalendarium roku szkolnego
Plan imprez
 i uroczystości

Podręczniki
Konkursy szkolne
Plan lekcji

Dokumenty szkolne
Dowozy do szkoły

Oferta edukacyjna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Pielęgniarka szkolna
Pedagog szkolny
Doradztwo zawodowe
Biblioteka szkolna
SKO
Imprezy cykliczne
Wycieczki szkolne

Napisz do nas

ko
MEN

Opracowanie strony:  Zespół Szkół w Parkowie