logo szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA

 im. Józefa Wybickiego w Parkowie

Kontakt:  SP Parkowo, Parkowo 6, 64-608 Parkowo, tel/fax  67/26 10 505  e-mail: zsparkowo@wp.pl
budynek szkoły

 
Strona główna
Aktualności
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Absolwenci
Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn, godło i sztandar
Nadanie imienia
Sala Tradycji
Organizacje szkolne
Klasy sportowe

UKS
Osiagnięcia sportowe
Klub Olimpijczyka

Teatry szkolne

Wolontariat szkolny

Archiwumoke


CKE


OCALIĆ OD  ZAPOMNIENIA
Parkowo, 15 września  2017 roku

„Wojna to najgorsze zło zrodzone w bez rozumie.”

Leopold Staff
 

NIGDY WIĘCEJ WOJNY!!!

     78 lat temu, 17 września 1939 roku, Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Rosjanie zaatakowali o 6.00 rano. Wprowadzili do Polski ponad 4 tysiące czołgów, 1800 samolotów i prawie 2 miliony żołnierzy, którym Polacy mogli przeciwstawić jedynie ponad 300 tysięcy żołnierzy.
  O tych wydarzeniach opowiadał uroczysty apel zorganizowany w Szkole Podstawowej w Parkowie przez nauczyciela historii Krzysztofa Działo. Na wstępie uczniowie usłyszeli „Balladę wrześniową” w niezapomnianym wykonaniu Jacka Kaczmarskiego. Jednocześnie mogli zobaczyć zdjęcia i filmy dokumentujące tamte straszne wydarzenia. Następnie nauczyciel historii zapoznał uczniów z kulisami wydarzeń wrześniowych począwszy od paktu Ribbentrop – Mołotow, poprzez wybuch wojny 1 września, wkroczenie wojsk sowieckich, aż po skutki tych wydarzeń: zbrodnie hitlerowskie i sowieckie, wywózki na Syberię, obozy hitlerowskie. Dopełnieniem do tych słów było niezwykle ekspresyjne wykonanie „Marszu Sybiraków” przez Aleksandrę Hampel.
     Najważniejszą częścią spotkania było przypomnienie spektaklu „Z ziemi polskiej do obcej” przygotowanego przez uczniów na spotkanie Związku Sybiraków, które odbyło się 13 kwietnia 2012 roku w szkole w Parkowie. Publiczność jeszcze raz miała okazję przeżyć wydarzenia sprzed 77 lat (pierwsze masowe wywózki). Wtargnięcie NKWD-zistów, wywózka (znów ten wjeżdżający pociąg z czerwoną gwiazdą), a następnie powrót po latach niewoli do ojczyzny, piosenki „Biały krzyż”, „Modlitwa obozowa”, „List do matki”  znowu spowodowały, że na widowni panowała kompletna cisza i wzruszenie.

     Na zakończenie wicedyrektor szkoły Danuta Talar-Soloch nawiązując do przedstawienia oraz do sytuacji w kraju i na świecie podkreśliła wagę pokoju oraz potrzeby zabiegania o niego, aby nigdy nie doszło znowu do zawieruchy wojennej.

>>>  GALERIA <<<


Parkowo, 04 września  2016 roku

W HOŁDZIE POMORDOWANYM

Pod koniec 2015 roku pani Helena Jarosz zwróciła się do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna z prośbą o poparcie wniosku o umieszczenie nazwisk na zbiorowym grobie 26 ofiar na rogozińskim cmentarzu. Towarzystwo poparło ten wniosek i zwróciło się do Burmistrza Rogoźna Romana Szuberskiego o realizację projektu. Jednocześnie inicjatywa pani Heleny Jarosz stała się inspiracją do ustalenia nazwisk pozostałych ofiar.
4 września z inicjatywy Burmistrza Rogoźna Romana Szuberskiego  odbyły się uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia z czasów II wojny światowej. W obecności rodzin ofiar burmistrz odsłonił tablice z nazwiskami ofiar II wojny światowej na rogozińskim cmentarzu. Następnie wiązanki kwiatów oraz znicze pamięci złożyły delegacje instytucji oraz  szkół z terenu gminy Rogoźno.
Wśród nich była również nasza delegacja, w składzie: Justyna Hampel, Wiktoria Korybalska, Joanna Działo i Dominik Rakowski oraz wicedyrektor Zespołu Szkół Danuta Talar-Soloch.
O oprawę artystyczną uroczystości organizatorzy poprosili naszą szkołę.  W krótkim programie przygotowanym przez p. Krzysztofa Działo przy współpracy z p. Robertem Dobrogowskim – oprawa muzyczna (p. Robert z ramienia naszej szkoły również nagłaśniał całą uroczystość), p. Marzeną Działo i p. Katarzyną Mumot wystąpili:

  • Dominik Rakowski z orędziem prezydenta Ignacego Mościckiego;
  • Jakub Niezborała w wierszu „Akademia polska” M. Hemara;
  • Łukasz Sołtys z piosenką „Dnia pierwszego września”;
  • Bartosz Niezborała w wierszu K. Wierzyńskiego „Zstąp, duchu mocy”;
  • Aleksandra Hampel z pieśnią „Modlitwa obozowa”;
  • Julia Mumot w wierszu „Pierwsza przechadzka”

Na zakończenie programu przy dźwiękach melodii „Cisza” odegranym przez Norberta Jęśko, K. Działo odczytał nazwiska ofiar zbrodni hitlerowskich znajdujące sie na tablicach.


 >>> GALERIA <<<Parkowo, 02 września  2016 roku

„Dnia pierwszego września, roku pamiętnego
Wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego”

WRZESIEŃ 1939 ROKU – PAMIĘTAMY !!!

1 września 1939 III Rzesza dokonała agresji na Polskę, której głównymi celami była likwidacja niepodległego bytu państwa polskiego oraz biologiczne wyniszczenie narodu polskiego poprzez morderstwa dokonywane na jeńcach wojennych i ludności cywilnej, masowe zabijanie mężczyzn, kobiet i dzieci, zagładę w obozach, niewolniczą eksploatację, wysiedlenia i pacyfikacje, burzenie i palenie miast, wsi i osiedli, grabież majątku i niszczenie skarbów kultury narodowej, wynarodowienie i germanizację, prześladowania ze względów politycznych, rasowych i narodowościowych. 

Naród polski uznany za małowartościowy miał być systematycznie wynaradawiany i niszczony. Koncepcja wojny totalnej, realizowana już   w 1939 r., zakładała niszczenie wszystkich sił przeciwnika, zwłaszcza ludności cywilnej.  Jednym ze środków polityki terroru i eksterminacji ludności Polski stały się egzekucje, będące bezprawnymi aktami mordu. Większość egzekucji, nie była poprzedzona żadnymi wyrokami sądów, nawet policyjnych lub doraźnych sądów wojskowych. Licznych egzekucji dokonywano w pierwszych miesiącach okupacji na Śląsku i Pomorzu, w Wielkopolsce.

Wśród tych, którzy zostali w ten sposób we wrześniu 1939 roku zamordowani i pochowani  na cmentarzu parkowskim znaleźli  się m.in.: Stefan Mazur, Jan Adamczewski, Jan Majewski, Józef Majewski. Drugiego września br. gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Parkowie uczcili pamięć pomordowanych podczas drugiej wojny światowej składając biało-czerwoną wiązankę oraz znicze pamięci na ich grobie, a nauczyciel historii Krzysztof Działo opowiedział o zbrodniach niemieckich na ziemiach polskich.Parkowo, 16 kwietnia 2016 roku

KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”- mówił Naczelnik państwa polskiego Józef Piłsudski. Stąd też szkoła w Parkowie cały czas stara się pielęgnować pamięć o przeszłych wydarzeniach. Kwiecień jest miesiącem szczególnym. To w kwietniu, w ubiegłym i tym stuleciu wielokrotnie dochodziło do tragicznych zdarzeń w historii Polski.   16 kwietnia br. w holu Zespołu Szkół w Parkowie odbył się apel podczas którego przypomnieliśmy najważniejsze „kwietniowe” wydarzenia. Uczniowie dzięki fragmentom filmów oraz piosenek Leszka Kołakowskiego mogli przenieść się w świat historii.   Na początek film o papieżu Janie Pawle II przypomniał nam smutne chwile odejścia naszego wielkiego rodaka „do domu ojca” drugiego kwietnia 2005 roku. Widać było łzy wzruszenia w oczach młodzieży gdy wskazówka zegara zatrzymała się na godzinie 21.37 i serce Karola Wojtyły przestało bić. 

Kolejnym smutnym wydarzeniem przypomnianym w parkowskiej szkole była katastrofa smoleńska z dziesiątego kwietnia 2010 roku. W tle piosenki Leszka Makowieckiego jeszcze raz mogliśmy zobaczyć twarze dziewięćdziesięciu sześciu Polaków, którzy zginęli „na nieludzkiej ziemi”, a wśród nich, m.in.: prezydenta Lecha Kaczyńskiego z małżonką, prezydenta Ryszarda Koczorowskiego, przyjaciela parkowskiej szkoły, prezesa PKOl Piotra Nurowskiego, generałów, księży, polityków, aktorów, załogi samolotu.  Lecieli na uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia z kwietnia 1940 roku-mordu katyńskiego. I właśnie te wydarzenia przypomniały fragmenty filmu „Katyń” Andrzeja Wajdy z przejmującą balladą L. Makowieckiego „Ostatni list”. Zbrodnia dokonana przez Sowietów w 1940 roku w Miednoje, Starobielsku, Charkowie, Katyniu, podczas której zostało zamordowanych   z zimną krwią strzałami w tył głowy ponad dwadzieścia tysięcy polskich oficerów, żołnierzy, inteligencji nigdy nie może zostać zapomniana.  Dziewiętnastego kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim wybuchło powstanie. Żydzi tam umieszczeni, na czele z  Mordechajem Anielewiczem (dowódca), Icchakiem  Cukiermanem, Markiem Edelmanem nie chcieli czekać na śmierć w obozach koncentracyjnych, komorach gazowych,  piecach krematoryjnych. Woleli zginąć walcząc twarzą w twarz z oprawcą hitlerowskim z bronią w  ręku.
Na temat tych, jak i pozostałych wydarzeń krótki komentarz wygłosił nauczyciel historii Krzysztof Działo. Na zakończenie dyrektor Maria Cisowska przypomniała jak ważna dla przyszłych pokoleń jest pamięć. Pamięć o tych, którzy poświęcili życie dla Polski, o ludziach wielkich i zasłużonych dla Polski. Patrząc na zasłuchane twarze uczniów można mieć nadzieję, że „ta lekcja” na długo pozostanie w ich pamięci.Parkowo, 11 grudnia 2015 roku

13 GRUDNIA – PAMIĘTAMY!

13 grudnia 1981 r. o godzinie 6 rano gen. Wojciech Jaruzelski ogłosił, że na podstawie dekretu Rady Państwa wprowadzono stan wojenny na terenie całego kraju. Na mocy dekretu zawieszono działalność wszystkich organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych, w tym NSZZ Solidarność, zakazano organizowania strajków i akcji protestacyjnych oraz zwoływania wszelkiego rodzaju zgromadzeń i manifestacji. Przerwana została nauka w szkołach i na wyższych uczelniach. W ośrodkach internowania osadzono ponad 10 tys. działaczy Solidarności. 14 grudnia rozpoczęły się strajki okupacyjne w wielu zakładach pracy, w niemal wszystkich kopalniach, hutach i portach. 16 grudnia oddziały wojska i ZOMO dokonały ataku na strajkującą Kopalnię "Wujek" w Katowicach. Milicja użyła broni palnej. Od kul zginęło 9 górników.  Wobec pogarszającej się sytuacji gospodarczej  i politycznej  stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982, a zniesiony 22 lipca 1983.
Te wydarzenia przypomniał na szczególnej lekcji, w której uczestniczyli wszyscy uczniowie Gimnazjum Krzysztof Działo. Jego opowieść wsparta obrazami i piosenkami z okresu stanu wojennego przeniosła młodzież do grudnia roku 1981. Widząc zasłuchane twarze uczniów możemy być przekonani, że lekcja grudnia 1981 roku nie zostanie zapomniana i już nigdy „nie obudzi nas generał ogłaszający wprowadzenie stanu wojennego”.

>>> GALERIA <<<Parkowo, 12  listopada 2015 roku

STANISŁAW POLCZYŃSKI – PRAWY POLAK

 

Józef Piłsudski mówił wielokrotnie, że „naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Myśl Naczelnika Państwa dotyczy zarówno wielkiej ojczyzny - Polski jak i „małej ojczyzny”, tej naszej najbliższej. Społeczność Zespołu Szkół w Parkowie od wielu lat już przypomina historię szkoły, Parkowa i okolic. Od pięciu lat w parkowskiej Sali Tradycji organizowane są wystawy historyczne: „Nierozłączne”, „Nauczyciel”, „Pamiątki ze strychu”, „Józef Wybicki patronem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Parkowie”, „70 rocznica otwarcia szkoły po II wojnie światowej”.

W tym roku bohaterem wystawy został Stanisław Polczyński, który przez blisko czterdzieści lat kierował szkołą w Parkowie.  Otwarcie wystawy, w której uczestniczyli: przewodniczący  RP Gustaw Wańkowicz, przewodniczący RM Henryk Janus, burmistrz Roman Szuberski, radny Adam Nadolny, ks. Wojciech Ren, Marian Winiecki, sołtysi: Justyna Bartol-Baszczyńska i Błażej Boks, płk Tadeusz Janowski, prezes ZK RP  Stefan Hampel, przedstawiciele Stowarzyszenia Parkowianka oraz Rady Sołeckiej, emerytowani  nauczyciele Zespołu Szkół,  członkowie Rady Rodziców Zespołu Szkół  w Parkowie oraz młodzież Zespołu Szkół poprzedziło koncert „Pieśń Biało-Czerwona”.

Otwierając wystawę dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska przypomniała postać Stanisława Polczyńskiego: „Cechowała Go zawsze pogoda ducha, twórczy optymizm, a nieodłączny na Jego twarzy uśmiech rozbrajał wszystkich i był powiewem radości. W trudnych czasach zaboru pruskiego zachował godność Polaka mimo wielu szykan i bezwzględnej polityki germanizacyjnej. W okresie Kulturkampfu uczył religii w języku ojczystym i kultywował piękno mowy ojczystej. Był niestrudzonym działaczem społecznym, przemawiał na wielu wiecach w okresie wyborów, przekonując szczególnie wieś o konieczności posiadania jak najliczniejszej reprezentacji polskiej w sejmie pruskim”.

Symbolicznego przecięcia wstęgi inaugurującej wystawę dokonali dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska oraz burmistrz Roman Szuberski. O zgromadzonych w Sali Tradycji eksponatach: dokumentach związanych ze Stanisławem Polczyńskim oraz cennych pamiątkach z I wojny światowej i początków II Rzeczypospolitej opowiedział organizator wystawy Krzysztof Działo.

 >>>  GALERIA <<<Parkowo, 23 października 2015 roku

 WSPOMNIENIA Z POBYTU NA NIELUDZKIEJ ZIEMI

Historia opowiadana przez uczestników wydarzeń zawsze na dłużej zapada w pamięć słuchających. Dlatego też w Zespole Szkół w Parkowie organizowane są spotkania ze „świadkami historii”, którzy jak nikt inny potrafią „zaczarować” słuchaczy przypominając największe wydarzenia z ubiegłego wieku.  23 października gościem uczniów Gimnazjum była Regina Grzebyta, która przypomniała tragiczne wydarzenia związane z okupacją ziem polskich przez Niemców i Rosjan na przełomie 1939 i 1940. Pani Regina, była nauczycielka, jak nikt inny potrafi zainteresować swoim opowiadaniem. Zresztą losy rodziny Brancewiczów mogłyby być kanwą niezwykle interesującego filmu, czy też książki. Aresztowanie, zsyłka do Kazachstanu, pobyt w Iranie, podróż do Republiki Południowej Afryki to fragmenty opowieści, która zafascynowała wszystkich słuchaczy. Godzina spotkania minęła zanim ktokolwiek to zauważył. Dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska dziękując pani Reginie wyraziła nadzieję, że spotkamy się znów już w najbliższym czasie na dłuższym spotkaniu gdzie nasz gość więcej czasu poświęci zwłaszcza pobytowi na „nieludzkiej ziemi”.

>>> GALERIA <<<Parkowo, 19 kwietnia 2015 roku

„ŻONKILE” – PAMIĘTAMY O BOHATERACH

Już po raz trzeci, w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, Muzeum POLIN zorganizowało akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile". Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów – często były to właśnie żonkile. Nasza szkoła co roku wspominała bohaterów getta. W tym roku przyłączyliśmy się do akcji „Żonkile”. Najpierw uczniowie pod opieką pp. Marzeny Działo i Moniki Nowak przygotowali papierowe żonkile na lekcjach. 17 kwietnia w szkole odbył się uroczysty apel na którym historyk Krzysztof Działo opowiedział zebranym uczniom o powstaniu w getcie warszawskim, o martyrologii Żydów oraz o udziale Polaków  w powstaniu. Dwa dni później wolontariusze pod opieką Katarzyny Lewandowskiej i Marzeny Działo  rozdawali papierowe żonkile mieszkańcom Parkowa i okolic. To była znakomita, pouczająca lekcja pamięci o bohaterach getta.„Wyrwij murom zęby krat,
Zerwij kajdany, połam bat,
A mury runą, runą, runą,
I pogrzebią stary świat”.

„WYRWIJ MUROM ZĘBY KRAT”

13 grudnia 1981 r. o godzinie 6 rano gen. Wojciech Jaruzelski ogłosił, że na podstawie dekretu Rady Państwa wprowadzono stan wojenny na terenie całego kraju. Czołgi na ulicach, zamieszki, strzały do demonstrantów, godzina milicyjna, "rozmowy kontrolowane" i niedziela bez Teleranka - tak Polacy zapamiętali te straszne chwile. W czasie stanu wojennego internowano blisko 10 000 osób. Według danych IPN podczas stanu wojennego zabito 56 osób. Zginęły w większości od kul, podczas manifestacji i protestów przeciwko decyzjom władzy. Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 roku.13 grudnia każdego roku, w całej Polsce organizowane są uroczystości lub marsze aby upamiętnić tę datę.

Również  w naszej szkole nie mogło zabraknąć chwili upamiętniającej tamte wydarzenia.11 grudnia uczniowie Zespołu Szkół w Parkowie  pod opieką Krzysztofa Działo przygotowali przedstawienie „Wyrwij murom zęby krat”.   Nocna wizyta ZOMO-wców, przemówienie gen. Jaruzelskiego, „podziękowanie” generałowi („Za słowa kłamstwem splugawione, za mundur bratnią krwią splamiony… naród dziękuje Ci, generale”),  utwór „Ojczyzno ma”, obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa, kolęda „Lulajże Jezuniu” („Czekali Cię Jezu na szychcie w sztolni , Przeszyły ich kule, bo chcieli być wolni”), „Przesłanie Pana Cogito”, a na koniec nieśmiertelne „Mury” Jacka Kaczmarskiego to sceny, które - choć w malutkiej części -pokazały dzieciom i młodzieży parkowskiej czym był stan wojenny.


Parkowo, 12 września 2014 roku

DROGA NA SYBIR

Zbliża się kolejna rocznica tragicznych wydarzeń związanych z wkroczeniem Armii Czerwonej na ziemie wschodnie Rzeczypospolitej 17 września 1939 roku.  Dziś, w skomplikowanej sytuacji geopolitycznej spowodowanej wojną na Ukrainie szczególnie musimy pamiętać o tamtych wydarzeniach, aby nigdy się już nie powtórzyły.
Od wielu lat zapraszamy do naszej szkoły bezpośrednich świadków historii żeby przekazywali młodzieży swoje wspomnienia. Tym razem,  12 września naszym gościem była emerytowana nauczycielka z Budziszewka, członek lokalnego Zarządu Koła Sybiraków Władyslawa Sokołowska z mężem Marianem Sokołowskim.
Spotkanie z młodzieżą Gimnazjum i klasy VI SP rozpoczął Marsz Sybiraków w wykonaniu Agaty i Łukasza. A potem… potem popłynęła opowieść o niezwykle trudnym okresie w historii Polski. Opowieść rozpoczynająca się w Surmaczówce (rodzinnej wsi pani Władysławy), poprzez aresztowanie 10 lutego 1940 roku, wywóz bydlęcymi wagonami  w czeluści nieprzyjaznej dla człowieka Syberii, tragiczne warunki życia („do dziś dnia pamiętam smak krupnika i kapuśniaka ze zgniłej kapusty”), śmierć brata, aż wreszcie powrót w kwietniu 1946 roku do kraju.

Zasłuchane twarze uczniów, niezwykła cisza, a na koniec burza braw dla naszego gościa wyraźnie pokazały, że dzieci i młodzież bardzo potrzebują takich „lekcji”.

>>> GALERIA <<<


Parkowo, 13 września 2013 roku

SPOTKANIE ZE ŚWIADKAMI HISTORII


Rocznica wybuchu II wojny światowej oraz napaści wojsk sowieckich na Rzeczpospolitą to tragiczne  momenty w historii Polski, które należy przypominać, zwłaszcza młodym ludziom, aby nigdy się już nie powtórzyły.             
A któż to lepiej zrobić może jeśli nie ci, którzy na własne oczy widzieli i przeżyli ten wojenny koszmar?                                   
13 września zaproszenie dyrekcji i uczniów Zespołu Szkół w Parkowie na „lekcję historii” przyjęli
 p. Zygmunt Kinach – „dziecko pułku”, członek Zarządu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej w Rogoźnie i Stefan Hampel - prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Obornikach.
O godzinie 10.30 na Sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie Gimnazjum oraz zaproszeni goście. Po krótkim wstępie nauczyciela historii Krzysztofa Działo popłynęła opowieść najpierw pana Zygmunta Kinacha, a potem Stefana Hampla.  Dzień pierwszego września - wybuchu wojny, wysiedlenia, rozstrzelania, morderstwa Wehrmachtu, tworzenie armii polskiej, zdobycie Wału Pomorskiego, Kołobrzegu, Berlina, forsowanie Odry – to kolejne obrazy jakie malowali przed oczami uczniów nasi goście.
Minęło 45 minut lekcji, minęła przerwa, a nikt tego nawet nie zauważył. Czas jest jednak nieubłagany i uczniowie musieli udać się na inne lekcje. Widząc ogromne zainteresowanie i niedosyt uczniów po spotkaniu umówiliśmy się na spotkanie, które odbędzie się w najbliższym czasie, ale już popołudniu, aby opowieści naszych gości nie ograniczał czas.
Niektórzy mówią, że wspomnienia świadków historii są nudne i nie zainteresują dziś młodzieży. Nic bardziej mylnego. Wbrew tej logice myślenia spotkanie w Parkowie przebiegło w atmosferze skupienia i ogromnego zainteresowania. Opowieść naszych gości  przeniosła nas bowiem w ciemny czas okupacji gdzie każdy dzień życia był dniem darowanym przez Stwórcę. A najbardziej istotne dla młodzieży  było to, że mówili to ludzie, którzy rzeczywiście przeżyli piekło wojny.

 >>> GALERIA <<<


OCALIĆ OD  ZAPOMNIENIA

MAJOWA JUTRZENKA

222 rocznica Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 roku nie mogła pozostać bez echa w Zespole Szkół w Parkowie. Tym bardziej, że patron szkoły  Józef Wybicki bardzo aktywnie współdziałał z twórcami Konstytucji Ignacym Potockim i Hugo Kołłątajem ze Stronnictwa Patriotycznego będąc jednym z twórców Ustawy o miastach, Kodeksu Stanisława Augusta czy reprezentując miasta podczas obrad Sejmu.

10 maja, uroczystą akademią młodzież parkowska uczciła pierwszą w Europie i drugą w świecie ustawę zasadniczą. Wśród gości uroczystości znaleźli się: przewodniczący RadyMiejskiej Zdzisław Hinz, burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, ks. Jan Andrzejewski, ks. Wojciech Ren, prezes Stowarzyszenia „Parkowianka”, emerytowana nauczycielka szkoły w Parkowie  Ewa Szatkowska, przewodniczący Rady Rodziców Zenon Mielke, emerytowane nauczycielki szkoły w Parkowie Regina Grzebyta i Irena Nowak . Witając gości dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska podkreśliła znaczenie Konstytucji 3 Maja w budowie społeczeństwa obywatelskiego oraz to, że była to pierwsza konstytucja obejmująca przedstawicieli wszystkich stanów.  O związkach Wybickiego z Konstytucją 3 Maja mówił miejscowy historyk Krzysztof Działo.

Po części oficjalnej głos zabrała młodzież gimnazjalna. Przedstawienie „Majowa jutrzenka” przygotowane przez panią Monikę Nowak przy współpracy Marzeny i Krzysztofa Działo ukazywało moment przyjęcia ustawy oraz w jaki sposób postanowienia Konstytucji przyjęli przedstawiciele zarówno szlachty, jak i mieszczaństwa. Cisza, skupienie malujące się na twarzy widzów podczas przedstawienia oraz burza braw   po jego zakończeniu były najlepszym dowodem na to, że można zainteresować młodych ludzi wydarzeniami historycznymi. Dziękując młodzieży za występ pani dyrektor podkreśliła, że to była dobra lekcja historii. Uroczystość zakończyło spotkanie w bibliotece przy kawie i placku.

OCALIĆ OD  ZAPOMNIENIA
16 wrzesnia 2012

WZRUSZAJĄCE SPOTKANIE

         17 września to data bardzo ważna dla każdego Polaka. Najazd wojsk sowieckich w 1939 roku na Polską oznaczał gehennę setek tysięcy rodzin zamieszkujących tereny wschodniej Rzeczypospolitej. Plan Stalina mający na celu wyniszczenie narodu polskiego realizowany był z bezwzględną stanowczością. Wśród tych, którzy przeszli „piekło” zesłania znalazło się wielu mieszkańców naszej ziemi.
W kwietniu br. mieliśmy zaszczyt gościć w murach Zespołu Szkół w Parkowie 26 żyjących świadków tej tragicznej historii z rejonu Rogoźna i Wągrowca.
W ubiegły piątek, 14 września po raz kolejny na zaproszenie   p. dyrektor M. Cisowskiej oraz historyka K. Działo odwiedziła uczniów Gimnazjum w Parkowie pani Regina Grzebyta, która wspólnie ze swoją mamą  i siostrą Antoniną przeżyła zsyłkę do Kazachstanu.  Uczniowie z zapartym tchem słuchali opowieści p. Reginy. Aresztowanie ojca w 1940 roku, zapakowanie do bydlęcych wagonów, długa podróż w okropnych warunkach, a następnie prawie dwa lata pobytu  daleko za Uralem to tylko początek tragicznych losów rodziny Brancewiczów. Kolejne etapy to podróż z armią Andersa do Iranu,  a dalej statkiem do Afryki, do Lusaki. I dopiero w 1946 roku powrót do kraju. Łamiący się głos pani Reginy świadczył o tym, że te wspomnienia są dla niej ciągle żywe. Dlatego tak ważne są takie spotkania z „żywymi” świadkami historii, gdyż młodzież ma okazję poznać, że te okropne czasy naprawdę miały miejsce, a nie są wymysłem historyka, czy też pasjonującym filmem z serii Rambo, bądź opowieści o Jamesie Bondzie.
Cisza panująca podczas opowieści i po jej zakończeniu były najlepszym dowodem na to, że ta „lekcja historii” przyniesie efekty i dla tej młodzieży data 17 września nie będzie tylko kolejnym, nudnym wydarzeniem do zakucia, zdania i zapomnienia.

OCALIĆ OD  ZAPOMNIENIA
27 września 2011


Opowieść o „Golgocie Wschodu”

 

Kiedy najlepiej uczymy się historii? Wtedy gdy opowiada nam o tych wydarzeniach osoba, która to przeżyła. Wtenczas opowiadanie nabiera dodatkowego znaczenia i autentyzmu. Od wielu lat, pamiętając o tym, w Zespole Szkół w Parkowie odbywają się „żywe”, niezwykłe lekcje historii. Zapraszani na nie goście przenoszą nas w świat swojego dzieciństwa i młodości opowiadając swoją historią tak często powiązaną z  tragicznymi  losami polskiej ojczyzny. 

27 września 2011 naszym gościem był Zygmunt Strenczak, prezes Koła Sybiraków, prawnik, autor książki „Bramy piekieł”, były starosta powiatu jarosławskiego. A przede wszystkim  uczestnik zsyłek na wschód, do Kazachstanu. Historię tych wydarzeń pokrótce przedstawił historyk Krzysztof Działo.             

Hymn Sybiraków wprowadził nas w nastrój wydarzeń 1940/1941 roku. A potem… potem popłynęła ekscytująca opowieść o waleniu w drzwi  o 4 rano przez NKW-udzistów, gehennie podróży wagonami bydlęcymi trwającej kilka tygodni, straszliwych warunków życia w Kazachstanie, strachu i nadziei każdego dnia. Opowieść o ojcu, żołnierzu armii Andersa i bracie służącym w Dywizji Stanisława Maczka.

Zasłuchani, z otwartymi ustami i uszami nawet nie zauważyliśmy kiedy zabrzmiał dzwonek kończący  lekcję. Niedosyt malujący się na twarzach uczniów wskazywał wyraźnie, że ta lekcja była stanowczo zbyt krótka. Na szczęście pan Zygmunt ochoczo przystał na propozycję kolejnego, dłuższego spotkania. Dziękując za przybycie pani dyrektor Maria Cisowska wręczyła panu Zygmuntowi fotografię naszej szkoły, a przedstawiciele Samorządu w imieniu uczniów wręczyli wiązankę kwiatów oraz przepiękną, wykonaną ręcznie książkę z podziękowaniem za spotkanie.

>>>>GALERIA <<<<
Informacje dla rodziców
Oddział przedszkolny
Kalendarium roku szkolnego
Plan imprez
 i uroczystości

Podręczniki
Konkursy szkolne
Plan lekcji

Dokumenty szkolne
Dowozy do szkoły

Oferta edukacyjna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Pielęgniarka szkolna
Pedagog szkolny
Doradztwo zawodowe
Biblioteka szkolna
SKO
Imprezy cykliczne
Wycieczki szkolne

Napisz do nas

ko
MEN

Opracowanie strony:  Zespół Szkół w Parkowie