logo szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ W PARKOWIE
 Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego i Gimnazjum im. Józefa Wybickiego Kontakt:  ZS Parkowo, Parkowo 6, 64-608 Parkowo, tel/fax  67/26 10 505  e-mail:  zsparkowo@wp.pl
budynek szkoły

 
Strona główna
Aktualności
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Absolwenci
Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn, godło i sztandar
Nadanie imienia
Sala Tradycji
Organizacje szkolne
Klasy sportowe
UKS
Osiagnięcia sportowe
Klub Olimpijczyka

Teatry szkolne

Wolontariat szkolny
Szkoła Promująca Zdrowie
Archiwum

oke
CKE

WITAMY  NA  NASZEJ  STRONIE  ! ! !

SYMBOLE NARODOWE


 

Odpowiedź dyrektora Zespołu Szkół w Parkowie do Redakcji „Ziemi Obornickiej”

Szanowny Panie Redaktorze,

nie mogę pozostawić bez odpowiedzi artykułu z „Ziemi Obornickiej” z 15 listopada 2016 r. zatytułowanego „Druga strona medalu”.

1. Nazwanie szkoły, którą kieruję – nawet za kimś, kto dzwonił do redakcji – „najgorszą z gminnych szkół” krzywdzi całą naszą społeczność, a wybiórcze i w zaskakujący sposób zestawione wyniki egzaminu uderzają również w naszych absolwentów – wspaniałą młodzież, która - jak wynika z wykresów EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) – osiągnęła bardzo dużo. Warto też wspomnieć, że wykresy EWD w naszej szkole kształtują się doskonale od lat.
2. Wyróżnienie w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku, o którym wspomniano w artykule, nie zostało przyznane jedynie za krzewienie tradycji patriotycznych i lokalnych (cały regulamin konkursu dostępny jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego). Kryteria oceny obejmowały również m.in.  innowacyjność i jakość nauczania. Wyniki nauczania były więc również brane pod uwagę, z uwzględnieniem jednak tego, czego nie uwzględnił autor artykułu. Spojrzano na obraz nauczania nie tylko przez pryzmat wyników egzaminu gimnazjalnego, który jest dalece niepełny, ważniejszy bowiem jest postęp, jaki robią uczniowie przez kilka lat nauki w danej placówce – tutaj nasza szkoła jest od lat w czołówce gminy i nie tylko gminy.

                Zapraszam Redakcję i Czytelników  „Ziemi Obornickiej” na stronę internetową szkoły,gdzie publikujemy informacje dotyczące EWD oraz wykresy z trzech ostatnich lat, a także zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego w porównaniu do średniej gminy i województwa.

                                                                                                      Z poważaniem                                   
                                                                                                                               Maria Cisowska
                                                                                                              Dyrektor Zespołu Szkół w Parkowie

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego i Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD)
źródło: http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/witamy/

EDUKACJA W ZESPOLE SZKÓŁ W PARKOWIE

 Podaruj  Swój  1%  podatku Bartkowi
Przekaż 1% podatku
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
Nr KRS: 0000064892
Koniecznie z dopiskiem: Bartosz Olszewski
lub dowolną wpłatę na konto:
PKO BP S.A. Oddział w Rabce
Nr 49 1020 3466 0000 9302 0002 3473
z dopiskiem: Bartosz Olszewski
  Ty nie tracisz - inni zyskują  
          Dziękujemy za każdą wpłatę ...            


 Misja szkoły
 

 „ Istniejemy po to, aby zaspakajać potrzeby rozwojowe naszych uczniów, rozwijać ich talenty intelektualne i sportowe oraz pogłębiać ich zainteresowania. Dbamy o indywidualny i wszechstronny rozwój ucznia. 
Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą,
która gwarantuje przy współpracy z uczniami osiągnięcie zakładanych celów.

Jesteśmy otwarci  na współpracę z rodzicami. Chcemy, aby była to współpraca partnerska, przynosząca obopólne korzyści”.
  
budynek szkoły


1
 
Udział uczniów w imprezach szkolnych, konkursach, wycieczkach ...
Informacje dla rodziców
Oddział przedszkolny
Kalendarium roku szkolnego
Plan imprez
 i uroczystośc
i
Podręczniki
Konkursy szkolne
 Plan lekcji

Dokumenty szkolne Dowozy do szkoły
Oferta edukacyjna
Świetlica szkolna

Zajęcia pozalekcyjne
Pielęgniarka szkolna
Pedagog szkolny
Doradztwo zawodowe
Biblioteka szkolna
SKO
Imprezy cykliczne
Wycieczki szkolne

Napisz do nas

koMEN

            Opracowanie strony:  Zespół Szkół w Parkowie